U – Almanca Hukuk terimleri sözlüğü

Umfang der Urteilsprüfung Hükmün incelenmesinin sınırı, kapsamı
Umtauschrecht Değiştirme hakkı
umwandeln değiştirme
Umwandlung der Strafe Cezanın değiştirilmesi
Umweltrecht Çevre hukuku
unanfechtbar Kesin, kat’i
Unantasbarkeit Dokunulmazlık, müdahale edilmezlik
unaufschiebbare Amtshandlungen Geri bırakılamayan makam işlemleri
unbefristete Ungültigkeit Süresiz geçersizlik
unbewusste Lücke Bilinçsiz boşluk
Unbrauchbarmachung Kullanılamaz hale getirme
unechte Unterlassunsdelikte gercek olmayan ihmali suclar
Unerfahrenheit Tecrübesizlik
Unfallflucht Kaza yerini terk, kaza yerinden kaçmak
Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter – Hidematı ammeden memnuiyet, Kamu hizmetlerinden yasaklılık
Ungehorsam İtaatsizlik, riayetsizlik
Ungültigkeit Geçersizlik
Unmittelbarkeitsprinzip Doğrudan doğruyalık ilkesi, vasıtasızlık ilkesi
Unmöglichkeit İmkansızlık, olanaksızlık
unnatürlicher Tod Doğal olmayan ölüm
Unrechtsbewusstsein Hukuka aykırılık bilinci
Unschuld Suçsuzluk, kusursuzluk
unstatthafte Protokollverlesung Tutanak okunmasının yasak olduğu haller
Unterbrechung Tehir, ertemele, yarıda kesme, ara verme
Unterlassungsklage Men davası
Untersuchungshandlungen Soruşturma işlemleri
Untersuchungsrichter Sorgu Hakimi
Untervertreter Tali acente
Unterhalt Nafaka
Unterlassungsdelikte İhmali suçlar
unterlassene Anzeige von Verbrechen – Cürmü haber vermekte ihmal
Untersuchungshaft Tutuklama, mevkufiyet
Unverletzlichkeit der Wohnung – Konut dokunulmazlığı, mesken masuniyeti
unvermeidbarer Verbotsirrtum Yasağa ilişkin kaçınılmaz hata
Unzurechnungsfähigkeit Temyiz kudretinden yoksunluk
Unwirksamkeit Etkisizlik
Urkundenbeweis Yazılı ispat belgesi, belge ile ispat
Urkundenfälschung Evrakta sahtecilik, belgede sahtekarlık
Urkundsbeamter Zabıt katibi, evrak memuru
Ursache Sebep, neden
Urteil Hüküm, mahkemenin sonkararı
Urteil anfechten Kararı iptal etmek
Urteil verkünden Kararı tefhim etmek
Urteilsausfertigung İlam
Urteilsberichtigung Hükmün tavzihi, hükmün açıklanması
Urteilsfähigkeit Temyiz kudreti
Urteilsform Hüküm fıkrası
Urteilsgründe Hükmün gerekçeleri
Urteilsniederschrift Hükmün yazılması
Urteilsspruch Hüküm
Urteilsverkündung Kararın tefhimi
Urteilsvollstreckung Kararın tenfizi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *