T – Almanca hukuk terimleri sözlüğü

Tagesfristen Gün ile tayin edilen süreler
Tarifvertrag Toplu iş sözleşmesi
Tat Eylem, fiil
Tatbestand Kanuni Tip, suç tipi
Tatbestandsmäßigkeit Tipe uygunluk, tipiklik
tätige Reue Faal nedamet, etkin pişmanlık
Tateinheit Fiilin tekliği, tek fiil ile birden fazla hükmün ihlali
Tatmehrheit Fiil çokluğu, çok fiille birden fazla hükmün ihlali
Tatort Olay yeri, suçun işlendiği yer
Tatsachenirrtum Fiili hata, maddi hata/yanılma
Tatverdacht Suç şüphesi
Tatbestand Suç tipi, kanuni tip
Tatbestandsmerkmale Suçun kanuni unsurları
tatsächliche Vermutung Fiili karine
Tatzeit Suçun işlendiği an/zaman
Täter Fail
Täterschaft Suç ortaklığı, iştirak, faillik
Tätigkeit Faaliyet, meşguliyet
tätlich Fiili, fiile ilişkin
tatsächlicher Besitzer Fiili zilyet
taubstumm Sağır-dilsiz
taugliche Bürgen Muteber Kefil
Tauschobjekt Tramba mevzuu, takas knusu
tauschen Aldatmak, kandırmak
Teilnahme am Verbrechen Cürme katılma, cürme iştirak
Teilannahme Kısmi kabul
Teilleistung Kısmi ifa
Teilnahme am Diebstahl Hırsızlığa iştirak, hırsızlığa katılmak
Teilschuld Kısmi borç
teilweise Nichtigkeit Kısmi butlan
teleologische Auslegung/Kommentar – Teleolojik yorum, gai tefsir
Terminsbestimmung – Gün (randevu/duruşma günü) belirleme
Testament Vasiyetname
Testamentsvollstrecker Kayyım
Testierfähigkeit Vasiyetname tanzim etme (düzenleme) ehliyeti
Tierquälerei Hayvanlara kötü muamele
Todeserklärung Gaiplik kararı
Todesstrafe Ölüm cezası
Totschlag, Tötung Adam öldürme
Treuhand Yediemin
Trunkenheit Sarhoşluk
Türkische Große Nationalversammlung – TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi

Leave a Reply

Your email address will not be published.