O – Almanca hukuk terimleri sözlüğü

Objektive Strafbarkeitsbedingungen – Objektif cezalandırılabilme şartları
objektive Bedingungen der Strafbarkeit – Cezalandirilabilirliğin objektif koşulları
objektive Unmöglichkeit Objektif imkansızlık, objektif olanaksızlık
objektive Zurechnung Objektif isnad edilebilirlik
Obhut Muhafaza (akıl hastasının muhafazası)
Obligationen-/Schuldrecht Borçlar hukuku
Offenbarungseid Yeminli mal beyanı
Offizialdelikt Kamusal suç, re’sen koğuşturulan suç
Offizialprinzip Re’sen hareket usulü, re’sen harekete geçme ilkesi
OLG Yüksek Eyalet Mahkemesi
Opfer Mağdur, suçtan (doğrudan) zarar gören
Opportunitätsprinzip Maslahata uygunluk ilkesi, ihtiyarilik ilkesi
Ordnung Düzen, asayiş
Ordnungsmaßnahme Organizasyon tedbiri, düzen önlemi
Ordnungswidrigkeit Düzene aykırılık eylemi
ordnungsgemäß Nizamen, düzen gereği
ordnungswidrig Nizama aykırı, düzene aykırı
Organ der Staatsgewalt Devletin organı
Ort der Tat Olay yeri, olay mahalli
ortsüblich yöresel gelenek, mahalli adet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *