L – Almanca hukuk terimleri sözlüğü

Ladung Davet etmek, (mahkemeye) çağırmak, çağrı, davetiye
Ladungsfrist Davette uyulması gerekli süre
Landesverweisung Yurt dışna çıkarma
langzeitige Freiheitsstrafen Uzun süreli hürriyeti bağlayıcı ceza
Last der Beweise İspat külfeti, ispat etme yükümlülüğü
lastenfrei Yüksüz
legal Kanuna uygun, caiz, yasal
Legalitätsprinzip (Kamu davasının zorunluluğu ilkesi)
Legalinterpretation Teşri tefsir, yasama yorumu
Leiche Ceset
Leichenschau Cesedin incelenmesi
Leichenfund Ceset bulunması
Leichenöffnung Cesedin otopsi ile açılması
leichte Fahrlässigkeit Hafif kusur, hafif taksir
Leichtfertigkeit ağır kusur, dikkatsizlik, önem vermeme
Leihe Ödünç
Leistung Edim, ödev
leistungsfähig Yetenekli, ehliyetli, muktedir
Lichtbild Resim
List Hile
Löschung Silme, çözme
Lösegeld Fidye

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *