Ö – Almanca hukuk terimleri sözlüğü

Öffentlichkeit Ahali, halk, kamu öffentlich beglaubigte Urkunde Tasdikli senet, onaylı belge öffentlich Anstalten Kamu kurumları, amme müesseseleri öffentliche Gewalt Kamu

Weiterlesen

O – Almanca hukuk terimleri sözlüğü

Objektive Strafbarkeitsbedingungen – Objektif cezalandırılabilme şartları objektive Bedingungen der Strafbarkeit – Cezalandirilabilirliğin objektif koşulları objektive Unmöglichkeit Objektif imkansızlık, objektif olanaksızlık

Weiterlesen

N – Almanca Hukuk Terimleri Sözlüğü

Nacherbe Mirasçı adayı Nachlass Miras Nachlassanspruch Miras hakkı Nachlassforderung Miras talebi Nachlassgegenstand Tereke malı Nachlassverbindlichkeiten Tereke borçları Nachlasser Muris nachprüfen

Weiterlesen

M – Almanca hukuk terimleri sözlüğü

Mahnbescheid İlamsız takip kararı Mahnbrief İhtar mektubu Mahnschreiben İhtarname Mahnverfahren İlamsız takip Mahnung İhtar Maklervertrag Tellallık mukavelesi, komisyon sözleşmesi Maklerei

Weiterlesen