I – Almanca Hukuk terimleri sözlüğü

Idealkonkurrenz – Fikri içtima, düşünsel birleşme
Identifizierung – Kimlik tespiti
Illegitimität – Kanunsuzluk
Immanenz – İçkinlik
immateriell – Manevi, soyut, maddi olmayan
Immission – Komşu gayrimenkule tecavüz etme
Immobiliar – Gayrimenkul
Immunität – Dokunulmazlık
In dubio pro reo – Şüpheden sanık yararlanır
Individualisierung – Bireyselleştirme, kişiselleştirme
Individuum – Birey
Indizienbeweis – Emarelere dayanarak ispat etme
Inhaber – Hamil, sahip
Insolvenz – İflas
Interessenabwägung – Yararların karşılaştırılması/dengelenmesı/tartımı
Interessenjurisprudenz – Menfaat içtihatçılığı
Internationale Verpflichtigungen – Uluslararası yükümlülükler
Interpretation – Yorum
inzidenter – Örtülü olarak, zımnen, zımni
Irrtum  – Hata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *