Eşit ücret istiyoruz

Pelin Şener
Almanya’da “Equal Pay Day”, yani ‘eşit ücret günü’ kapsamında, aynı işte çalışan kadın ve erkekler arasındaki ücret farklılıklarına dikkat çekmek için etkinlikler düzenlendi. Birçok şehirde 25 Mart tarihinde eşit ücret gününün sembolü olan kırmızı çantalar taşıyan kadınlar taleplerini dile getirdiler. Yapılan hesaplara göre, Almanya’da erkeklerin geçtiğimiz yıl kazandığı maaşa sahip olabilmesi için kadınların yılda 3 ay daha fazla çalışması gerekiyor.

KADINLAR DAHA AZ KAZANIYOR
Almanya’da erkekler kadınlara oranla ortalama yüzde 23 fazla kazanıyor. Avrupa Birliği genelinde kadınların daha az para kazandığı ülkeler sıralamasında Almanya sondan dördüncü ülke.
“Bunu değiştirmek için sorunun temeline inmek lazım”, Ayrımcılık Karşıtı Federal Daire Başkanı Christine Lüder, bundan emin. Lüder’e göre aynı işe aynı ücret ödenmemesi, kısmi çalışma ve düşük ücretli işler sektörlerinde çalışan kadınların oranının yüksek olması, kadınların yönetici pozisyonlarda bulunmamaları ve ailesel yükümlülüklerin paylaşılmasındaki durumla ilintili.


YILBAŞININ VE EŞİT ÜCRET GÜNÜNÜN AYNI GÜNE DENK GELMESİ İÇİN
Eşit ücret gününde özellikle tek başına çocuk yetiştiren kadınların kırmızı çanta taşımaları gerektiğine dikkat çeken Tek Başına Çocuk Yetiştiren Anneler ve Babalar Birliği (VAMV) Başkanı Edith Schwab, “Bunların yüzde 90′ı kadın ve üstüne üstlük vergi yasaları tarafından da mağdur ediliyorlar” diye açıklamada bulunuyor.
Gelecekte yılbaşının ve eşit ücret gününün ayın güne denk gelmesi için kadın emeğine genel olarak daha fazla değer verilmesi gerektiğini belirten Schwab, “özellikle sosyal, eğitim ve sağlık mesleklerinde kadının emeğine daha fazla değer verilmeli, özel sektörün uymak zorunda olduğu eşit konum yasası (Gleichstellungsgesetz) yürürlüğe girmeli, cins kotaları yürürlüğe konulmalı, şeffaf ücretlendirme sistemleri ve aynı zamanda evliliği temel alan vergi sisteminden vazgeçilerek bireysel vergilendirmeye dönülmeli.” diyor.

BİR SAATLİK EV İŞİ AYDA 500 EURO’YA MAL OLABİLİR
Çalışan Anneler Birliği (VBM) kadınların düşük ücret almasında değişik faktörlerin neden olduğu görüşünde. VBM Başkanı Silke Luinstra, “Çalışan annelerin cüzdanlarını genelde üç neden etkiliyor: İlki zaten hakim olan ücret eşitsizliği. Kadınların düşük ücret almasına ek olan ikinci neden ise kadınların çoğu kez kalifiyelerinin çok altında çalışmak zorunda kalmaları. Aynı zamanda ev işleri de kadının ücretlerinin çok ciddi düşmesinde önemli bir etken” diye açıklamada bulundu. Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü (DIW) tarafından yapılan bir araştırmaya dikkat çeken Luinstra, evde yapılan bir saatlik iş kadının ayda 500 Euro daha az ücret almasına neden olduğunu ifade ediyor. Çünkü kadınların bu iş için harcadıkları enerji ve zaman onların mesleklerine harcayabilecekleri enerji ve zamandan eksiliyor.

VER.Dİ: GÜVENCESİZ İŞLERİN AZALMASI İÇİN; ÜCRET EŞİTLİK YASASI
Aynı ve aynı değerde işe aynı ücretin ödenmesini Birleşik Hizmet Sendikası (ver.di) İkinci Başkanı Margret Mönig-Raane’de istiyor. “Bu nedenle ücret farklılıklarını denetleyen, bu farkın nedenini araştıran ve kısa zamanda bağlayıcı olarak ortadan kaldıran bir yasal düzenleme talep ediyoruz” diye konuşan Mönig-Raane, böyle bir yasal düzenlemenin genel olarak güvencesiz işlerin azalmasını da sağlayabileceğini söylüyor.
Mini işlerin genelde süreli olduğuna dikkat çeken sendikacı, “Bu durumda çalışanlar, iş sözleşmesinin uzatılmasını riske atmadan işverenlerine karşı bir hak talebinde bulunamıyorlar. Fakat yürürlüğe girecek bir Ücret Eşitlik Yasası, bu tür kötü koşulların resmi bir kurum tarafından açığa çıkartılmasını sağlayacağı gibi işyerlerinde temsilciliklere bu tür sorunları çözme konusunda daha fazla olanak sunacaktır” diyor.
Kadınlar ile erkeklerin kazancı arasındaki fark, kentlerden uzaklaştıkça daha da artıyor. Yapılaşma, Kent ve Alan Araştırmaları Enstitüsü’nden (BBSR) Gabriele Sturm, kırsal alanlarda gelir farkının yüzde 10 oranında artış kaydettiğini belirtiyor: “Kırsal bölgelerde yaşayan insanlar oradaki yaşamlarından memnun ve kendilerini iyi hissediyorlar. Ancak oralarda yaşam tarzı ve hayata bakış açısı daha geleneksel. Kadınların yüzde 40′ı, ayda 400 Euro geliri aşmayan geçici kısa süreli işlerde çalışıyor. Ve buna aile içerisindeki görev paylaşımı gerekçe gösteriliyor.” diye kaydediyor.

MAKASIN İKİ UCU

Göçmen Kadınlar Birliği tarafından eşit ücret günü ile ilgili olarak yapılan açıklamada, ekonomide, istihdamda, eğitimde, emeklilikte, sağlıkta halen kadınlar ve erkekler arasındaki makasın uçlarının birbirinden çok açık olduğuna dikkat çekildi ve ücret eşitliği talebinin hem kadın ve erkek arasındaki ücret farkı hem de taşeron işçilik nedeniyle Almanya’nın en yakıcı sorunlarından biri haline geldiği ifade edildi.
Kadınların giderek daha fazla oranlarda düşük ücretli, korunmasız ve sözleşmesiz işlerde istihdam edildiği belirtilen açıklamada, “iş, yeterli gelir, kadınların eşlerinden ya da ailelerinden bağımsız sosyal güvenceye sahip olabilmesi, yaşlılıkta yoksulluklarının engellenmesi, ev ve çocuk bakımı ile çalışmanın beraber sürdürülebilmesi için anaokulu, kreş ve çalışma saatleri konusunda düzenlemeler yapılması gibi taleplerimiz için birlikte mücadele etmeliyiz” denildi. Göçmen kadınlar söz konusu olduğunda eşitlik talebinin daha da önem kazandığına vurgu yapılan açıklamada, “Göçmen kadınlar ayrımcılıktan çok daha fazla nasibini alıyor. Göçmen kadınların Alman hemcinsleriyle eşit olabilmeleri için bile atılması gereken çok adım, değiştirilmesi gereken bir çok yasa, düzenleme var. Eşe bağlı oturum, çalışma hakkı, kalifiye olmadıkları gerekçesiyle çok daha düşük ücretlerle istihdam edilme, vatandaşlığa geçişte öngörülen Almanca bilgisi, yeterli gelire sahip olmak gibi ön koşulları yerine getirmede karşılaştıkları zorluklar nedeniyle, seçme seçilme hakkı, kimi mesleklerde çalışma hakkı gibi en temel haklardan mahrum edilmeleri bunlardan bazıları. Bu nedenle Göçmen Kadınlar Birliği olarak yaşamın her alanında eşitlik talebimizi yineliyor ve bütün kadınları bu taleplerin yaşama geçmesi için birlikte mücadeleye çağırıyoruz” denildi.

Detaillierte Post auf Yeni Hayat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *