D – Almanca Hukuk Terimleri sözlüğü

Darlegen – Göstermek, açıklamak/izah etmek
Darlehen – Ödünç, ödünç para almak
Darlehensvertrag / Darlehnensversprechen – Ödünç akdi
Darstellung – Anlatım, anlatarak ortaya koymak, anlatarak göstermek
Datenschutzgesetz – Verilerin Korunması Kanunu
Dauer – Süre, mehil
Dauerdelikt – Mütemadi suç, devam eden suç
Dauerschuld – Uzun vadeli borç
Dauerschuldverhältnisse – Daimi borç ilişkileri
Deckung – Karşılık, ivaz
Defensiv Savunmaya yönelik
Delikt – Haksız fiil, suç
Deutung – Açıklama, yorum, tefsir
Dieb – Hırsız
Diebstahl – Hırsızlık
Dienst – Kamusal görev, hizmet
Dienstaufsicht – Memurlar üzerinde denetim, hizmet murakabesi
Dienstleistung – Resmi hizmet, kamusal hizmet
Dienstlich – Resmi, kamusal, hizmete ilişkin
Dinglich – Ayni, eşyaya ilişkin
Dingliche Rechte – Ayni haklar, eşya hukuku
Disziplinarverfahren – Disiplin muhakemesi/yargılaması
Dokument – Belge, evrak
Dolmetscher / Übersetzer – Tercüman
Dritter – Üçüncü şahıs
Drohen Tehdit etmek, ikrah, korkutmak
Druckwerke Matbuat, basılı eser
Duldung – Katlanma
Durchführung von Überwachungsmaßnahmen – Denetim tedbirlerinin icrası
Durchsuchung – Arama

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *